Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö 

Tonfisk Design Oy (1565004-9) on sitoutunut tonfiskdesign.com–verkkosivustomme ("Sivusto") käyttäjien yksityisyyden suojaamiseenhenkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004)sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tämän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”)tarkoituksena on kertoa sinulle minkä tyyppistä tietoa keräämme Sivustommekäyttäjistä ("käyttäjä", "sinä"), kuinka käytämme tuotatietoa sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille.

 Kerromme Tietosuojaselosteessa myös evästekäytännöistämme Sivustollamme ja kolmansienosapuolien sivustoilla. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojaselosteen mukaisesti. 


KERÄÄMÄMME TIEDOT JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Keräämme henkilötietoja käyttäjältä itseltään Sivustonkäytön yhteydessä. Jäljempänä kuvattujen evästeiden ja muiden tekniikoidenavulla voimme lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää Sivustoa ja palveluitamme. 

Henkilötiedot, joita keräämme käyttäjistä Sivuston käytön yhteydessä, käsittävät henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

- Yhteystiedot, kuten nimi, postiosoite,toimitusosoite (jos se eroaa postiosoitteesta), puhelinnumero, sähköpostiosoite

- Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus

- Käyttäjän antamat profilointi

- jakiinnostustiedot- Sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjänasiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksuyhteystiedot, maksukorttitiedot taipankkitilitiedot, asiakaspalautetiedot, tilaustiedot

- Suoramarkkinointilupiin tai –kieltoihin liittyvät tiedot

- Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

- Sivustoon ja palveluihimme liittyvä viestintä,asiakassuhteen hoitaminen;

- Sivuston ja palveluidemme tuottaminen,tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen;

- Käyttäjäkohtainen Sivuston personointi ja mainonnan kohdentaminen;

- Sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi;

- Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti;

- Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen; 

- Sivustoon liittyvien oikeuksien ja/taiomaisuuden suojaaminen

- Muut vastaavat käyttötarkoitukset 


EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

MIKÄ ON EVÄSTE?

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleen tunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessasi seuraavan kerran samalla sivulla. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä, sillä ne helpottavat sivuston käyttöä mm.muistamalla käyttäjänimesi tai valitsemasi kieliasetukset. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. 


SIVUSTOLLA KÄYTETTÄVÄT EVÄSTEET

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: 

- käyttäjän IP-osoite;

- kellonaika;

- käytetyt sivut ja niillä käytetty aika;

- selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä;

- mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullutSivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisenjälkeen; ja

- miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. 

Kolmannet osapuolet voivat asettaaevästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme. 


EVÄSTEET KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUILLA

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkonkäyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa. Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

- tietosiitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa;

- tieto siitä, onko mainos avattu

- tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa 


EVÄSTEIDEN JA KOHDENNETUN MAINONNAN ESTÄMINEN 

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostutevästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen.Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesiasetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi. Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkinkautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksiakuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan.Voit estää kohdentamisentäällä:http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset. 


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietojasi perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:-

 Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseenosallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille

- Yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellet ole sitä kieltänyt

- Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki taimeidän etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii

- Tytär- ja osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin tai taloudelliseenyhteenliittymään kuuluville yhtiöille, tai Sivuston uudelle omistajalle tai osaomistajalle tai harjoittajalle ja heidän neuvonantajilleen yrityskaupan tai

–järjestelyn yhteydessä Automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella kerättyjätietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

- Palveluntarjoajille, kuten tietojenanalysointiin ja verkkomainontaan erikoistuneille yhtiöille

- Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki taimeidän etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii

- Tytär- ja osakkuusyhtiöillemme tai muillekanssamme samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvilleyhtiöille, tai Sivuston uudelle omistajalle tai osaomistajalle tai harjoittajalle ja heidän neuvonantajilleen yrityskaupan tai –järjestelyn yhteydessä

- Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansilleosapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä  käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista. 


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa Sivuston tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Tietojen siirto perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. 


LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOILLE

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Emme vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstätai yksityisyydensuoja käytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisestijokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. 


HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisiatietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihinja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 


IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUS

Nämä www-sivut on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä kuten tekijänoikeuslailla ja kansainvälisilläimmateriaalioikeus sopimuksilla. Sivujen, niiden ulkoasun ja niillä olevansisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tonfisk DesignOy:lle tai muille tiedontuottajille. 

Sivujen osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen,kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi, käyttäminen tai muuhyödyntäminen ilman Tonfisk Design Oy:n etukäteen antamaa nimenomaistakirjallista suostumusta on kielletty. 

Asiakkaalla on kuitenkin lupa tallettaa yksittäisiä sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuja tai niillä olevaa sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde ja sähköisissä teksteissä käytettävä  linkkiä viittaamaan siihen yksittäiseen sivuun, josta lainaus on peräisin.

OIKEUTESI JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltääsinua koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi. Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyntarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset taivanhentuneet henkilötiedot. Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasiottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen info@tonfisk-design.fi. Käyttäessäsi tarkastusoikeuttasi tietojen antamisesta voidaan periäkohtuullinen korvaus, jos siitä, kun käyttäjä edellisen kerran sai rekisterintiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. 


MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Sivustolla. Suosittelemme, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

YHTEYSTIEDOT

Keräämiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä on TonfiskDesign Oy (1565004-9). Voit lähettää tähän Tietosuojaselosteeseen liittyvä ttiedustelut osoitteeseen info@tonfisk-design.fi.

Jos haluat poistua postituslistaltamme, poista valinta ostoskorin ruudusta tai käytä uutiskirjeemme tai sähköpostiemme alareunassa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

Tonfisk Design Oy saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa taipoistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaanilman eri ilmoitusta. 

Viimeksi päivitetty: 2023-08-01

Toimitus

Me toimitamme melkein minne vaan. Yli 100 €:n tilaukset toimitetaan ilman toimituskuluja Suomessa.

Maksut

Luotettavat maksuvaihtoehdot - Pankkisiirto, Luottokortti, Klarna tai Paypal.

Lahjapakkaus

Haluatko lähettää lahjan? Lahjapakkaus ilman lisämaksua.

Huolellinen Pakkaaminen

Kaikki tilaukset pakataan aina huolellisesti. Meillä on 25 vuoden kokemus tuotteiden toimittamisesta